top of page

Nedenstående vilkår og betingelser gælder ved køb af startnummer til Sydbank Den Grønne Halvmaraton og 10 km. arrangeret af SNIK Atletik.

Ved køb af startnummer handler du med:

Snik Atletik

Norgesvej 5A

2800 Lyngby

CVR: 17917293

www.snikatletik.dk

eventoffice@ultimate.dk

DELTAGERBETINGELSER

Persondata og fortrolighed

Et startnummer er personligt, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Uautoriseret brug af et startnummer kan og vil føre til diskvalifikation. Overdragelse af et startnummer er muligt; se nærmere under ‘overdragelse’.

Snik Atletik forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, klub, land, firma, fødselsår og nationalitet på startnumre, deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Snik Atletiks løb, opbevares af arrangøren og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, udover ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails og mobilnummer anvendes til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere, og deltageren har ikke mulighed at afmelde sig informationsmails, da disse er nødvendige for at sikre, at eventet kan afvikles problemfrit. Det er muligt at framelde sig information via SMS ved at fjerne sit mobilnummer fra sin tilmeldingsprofil.

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Snik Atletiks løb, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, sponsorer og partnere, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale. De officielle pressefotos må anvendes frit i forbindelse med omtale af Snik Atletiks løb. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst løbsarrangøren.

Startnumre

Startnumre til Sydbank Den Grønne Halvmaraton skal afhentes i dagene op til løbet på Sydbank Den Grønne Halvmaraton Expo i Lyngby, 2800 Kgs. Lyngby. Udlevering af startnumre kræver fremvisning af løbsbekræftelse, der udsendes per e-mail til deltageren, senest en uge inden løbet afvikles.

 

Afhentning af startnummer på selve løbsdagen sker på eget ansvar, og forsinkelser som følge af f.eks. trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.

 

Særlige forhold eller udstyr

Blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage på lige fod med andre løbere og gerne med en guide, hvis man har brug for det. Guiden behøver ikke være tilmeldt.

Særligt udstyr, såsom løbevogne og håndcykler, må kun medbringes efter forudgående aftale med arrangørerne. Det henstilles til, at man undgår at løbe med babyjogger pga. distancen, risiko for varme vejrforhold, kraftige lydindtryk o.lign.
Alle, der deltager med særligt udstyr, skal udvise hensyn og til enhver tid respektere instrukser fra officials og løbsledelse.

Tidsgrænse

Da vi afspærrer dele af Lyngby centrum, er der indført en tidsgrænse for gennemførelse af Halvmaratonruten. Man skal have passeret 12,5 km 1 time og 40 minutter efter start. Deltagere, der ikke når dette punkt inden tidsgrænsen, må selv færdiggøre ruten på eget ansvar og får ikke en officiel sluttid. Løbet kan i et sådant tilfælde heller ikke sikre ruteafmærkninger, toiletter, væskedepoter og trafikafspærringer hvorfor Trafik- og Færdselslovens almindelige bestemmelser skal overholdes af deltageren.

TILMELDINGSBETINGELSER

Bekræftelse og kontrol af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager man en ordrebekræftelse via e-mail. Modtager man ikke en kvittering, eller opdager man fejl og mangler ved den, bedes man kontakte kundeservice. Deltager modtager desuden et personligt login til sin tilmeldingsprofil, som ligger hos Ultimate Sport Service, og det er deltagers ansvar at kontrollere, at alle de angivne data til enhver tid er korrekte og opdatere profilen tilsvarende.

Startgebyr, administrationsgebyr og betalingsmuligheder

Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Snik Atletik opkræver et administrationsgebyr på DKK 20 inkl. moms per deltager. Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, Visa Electron, MobilePay Online og Maestro.

Sikkerhed i forbindelse med online tilmelding

Betalingssystemet er sikret mod misbrug med en såkaldt TLS-løsning. TLS er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, som du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (med undtagelse af Nets og Bambora) kan skaffe oplysninger om dit kort. TLS- systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres.

Betalingsmodulet varetages af DIBS. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du
modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit betalingskort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter TLS-certifikat i sit betalingssystem

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har udbyderen, her Snik Atletik, det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

 

Overdragelse

Det er muligt at overdrage sit startnummer til en anden person. Hvis startnummeret er købt med rabat eller på anden måde til reduceret pris, vil en ny deltager blive opkrævet den eventuelle difference mellem købsprisen og den til enhver tid aktuelle salgspris. Gebyret for navneændring i forbindelse med Sydbank Den Grønne Halvmaraton er 100 kr.

Overdragelse skal ske via deltagers online tilmeldingsprofil, hvorved der udstedes en voucherkode. Overdragelsen er ikke officielt gennemført, før den nye deltager modtager en gyldig voucherkode udstedt af arrangør.

Uautoriseret brug af et startnummer kan føre til diskvalifikation, og arrangør er ikke ansvarlig for misbrug eller svindel i forbindelse overdragelse af et startnummer, heller ikke hvis startnummeret er formidlet på Sydbank Den Grønne Halvmaratons facebookside.

 

Afbud

Det er ikke muligt at få refunderet startgebyret ved afbud, men startnummeret kan én gang overflyttes til efterfølgende år ved afbud inden 1. marts 2024. Hvis du ønsker dette, skal deltageren sende en mail til eventoffice@ultimate.dk inden fristens udløb, herefter er der ingen mulighed for overflytning.

ANSVAR, FEJL OG MANGLER

Helbred

Deltagere skal være sunde og raske og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp. På bagsiden af løbernes startnummer kan deltagerne anføre særlige forhold vedrørende deres helbred.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Snik Atletik. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet. For at deltage i Sydbank Den Grønne Halvmaraton skal man være fyldt 15 år.

Aflysning og force majeure

Arrangøren kan aflyse løbet ved force majeure, det vil sige på baggrund af forhold på løbsdagen eller i dagene op til løbet, der umuliggør afvikling af løbet, såsom myndighedspåbud eller -forbud, uvejr, ulykker eller omstændigheder i øvrigt, som er ude af arrangørens kontrol. I tilfælde, hvor arrangøren har afholdt alle omkostninger knyttet til løbets afvikling, har deltager ikke ret til refundering af startgebyr eller andre omkostninger i forbindelse med sin tilmelding i løbet.

Arrangør vil i tilfælde af sådanne ekstraordinære hændelser eller omstændigheder i muligt omfang tage passende og rettidige forholdsregler med henblik på at minimere de økonomiske omkostninger som følge af aflysningen. Eventuelt overskud vil medføre delvis tilbagebetaling af deltagergebyret.

Forbehold for fejl og mangler

Snik Atletik tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

Kundeservice

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Snik Atletik Kundeservice

eventoffice@ultimate.dk

VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page